Previous
Next

学会活动更多

智能视觉计算”菁英青云论坛第七期[2021-05-27]

CSIG菁英青云论坛第六期[2021-04-28]

CSIG菁英青云论坛第五期[2021-03-26]

CSIG菁英青云论坛第四期[2021-02-26]

CSIG菁英青云论坛第三期[2020-12-25]

CSIG菁英青云论坛第二期[2020-11-27]

CSIG青云菁英学术年会[2021-01-28]

学会新闻更多

CSIG菁英青云论坛招募承办单位[2021-07-16]

CSIG菁英青云论坛招募特邀报告嘉宾[2021-07-16]